Betingelser og definisjoner

1. Gyldighet

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder fullt ut ved samtlige tilbud, salg og fremtidige leveranser fra Gravograph Norge AS til kjøper, dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Dersom kjøpers innkjøpsvilkår avviker fra disse betingelsene, krever dette positiv bekreftelse, og vil ikke anses som stilltiende godtatt av Gravograph Norge AS.

2. Salgspant

Gravograph Norge AS har salgspant i salgsgjenstandene inntil kjøpesummen er fullt innbetalt. Hvis betalingsbetingelsene ikke overholdes, belastes morarente med 2,5% pr. måned fra forfallsdato. Jfr. Lov om pant av 8. februar 1980.

3. Prisendringer

Dersom våre leverandørers priser, importomkostninger eller offentlige avgifter endres etter kontraktens inngåelse, kan prisen endres forholdsmessig tilsvarende. Det samme gjelder ved endringer i valutakurser inntil to dager etter at betaling er fullt mottatt av Gravograph Norge AS.

4. Transport

All transport av varer fra Gravograph Norge AS til kjøper skjer for kjøpers egen regning og risiko. Dersom ikke annet er avtalt, leveres alle vareforsendelser Ex Works Drammen iflg. Incoterms 2010. Forsendelser under 35 kg sendes med Postens pakke til bedrift, tyngre forsendelser sendes med Bring. Dersom annen fraktfører ønskes, må kjøper besørge opphenting i Drammen.

5. Garanti

Nye maskiner leveres med tre år garanti fra leveringsdato. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, selges brukte maskiner og utstyr i den stand det befinner seg. Det gis tre måneder garanti på reparasjoner utført av Gravograph Norge AS’ ansatte, og på byttedeler eller reparerte deler (standard exchange / bytte defekt del til annen brukt fabrikksoverhalt del). Les mer om vår garanti her.

6. Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner må skje omgående, skriftlig, og klart meddele at kjøper påberoper seg reklamasjon på mangelen. Reklamasjonsfrist er 12 måneder, for elektronisk utstyr 3 måneder. En henvendelse om service eller feilretting, anses ikke som en reklamasjon i lovens forstand. Garanti og reklamasjonsrett bortfaller hvis reparasjon eller endring av utstyret utføres av andre, uten bekreftelse fra Gravograph Norge AS. Vi tar forbehold om varierende fargegjengivelse på bilder i nettbutikk og nettsider.

7. Ansvar for tap

Gravograph Norge AS har intet ansvar for direkte eller indirekte tap, og er ikke forpliktet til å betale erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet. Under enhver omstendighet vil erstatning være begrenset til 5% av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100.000,-, og 2,5% av overskytende beløp. Kjøper bærer helt ut risikoen for spenningsvariasjoner, feil ved strømforsyning, eller andre lokale forhold.

8. Aksept

Ved bestilling av varer fra Gravograph Norge AS pr. telefon, fax, e-post eller via webshop, bekrefter kjøper at disse salgsbetingelser er akseptert. Salgsbetingelsene er påført pakksedler som følger alle våre vareleveranser, og på fakturaen som normalt er kjøper i hende innen 7 dager etter at leveranse har funnet sted.

9. Tvist

Verneting for enhver tvist er Drammen Forliksråd eller annen passende rettsinstans i Viken.

Definisjoner

Support

Support er arbeidstid ved brukerstøtte via e-post, telefon og evt. fjernstyring utført fra våre lokaler. Dersom en pågående supportsak etter ditt ønske skal eskaleres til en servicesak, vil du motta en bekreftelse på e-post med avtalt tid og gjeldende betingelser. Support faktureres pr. påbegynte 1/2-time etter den til enhver tid gjeldende timesats. Dersom du har aktiv Supportavtale, er telefonsupport inkludert i avtalen.

Service

Service er arbeidstid ved brukerstøtte, installasjoner, oppgraderinger og annen assistanse, utført utenfor våre lokaler, samt reparasjoner og vedlikehold utført hos kunde, eller i våre lokaler. Service faktureres pr. påbegynte 1/2-time etter den til enhver tid gjeldende timesats. Dersom du har aktiv Serviceavtale, er både Support og Service inkludert i avtalen.

Originalarbeid

Originalarbeid, logoskanning o.l. er oppstartkost og arbeidstid ved slik assistanse utført i våre lokaler. Originalarbeid faktureres pr. oppstart inkl. en time, og deretter per påbegynte time, etter den til enhver tid gjeldende timesats. Originalarbeid er ikke dekket av Support eller Serviceavtale.

Reisekostnader

Reisekostnader er reisetid (faktureres pr. påbegynte halvtime etter den til enhver tid gjeldende timesats), kjøring pr. km samt diett etter statens satser. Flybillett med åpen retur (SAS Premium, Norwegian Flex o.l.), hotell, ferge, taxi, buss o.l. faktureres etter regning.

 

8. oktober 2020

KONTAKT OSS!

Send melding eller ring 67 17 82 00

    Logg inn

    Direkte innlogging:

    HVA SER DU ETTER?