Personvernerklæring

GDPRGravograph Norge AS beskytter og respekterer personvernet ditt. Vi gjør dette i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Gravograph Norge AS.

Hvem er vi?

Gravograph Norge AS importerer, selger og utfører service og support på maskiner, utstyr og forbruksmateriell for varig merking for bedriftskunder i Norge. Selskapets registrerte kontoradresse er Kobbervikdalen 63, 3036 Drammen, Norge. Gravograph Norge AS er ansvarlig for alle innsamlede data og kan kontaktes på e-post: personvern@gravograph.no.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

• Når du kommuniserer med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
• Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, Gravograph Norge AS’ eventuelle markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
• Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Gravograph Norge AS.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger for å utføre salg, markedsføring og for å kunne yte service til våre kunder.

Vi bruker opplysningene til følgende formål:

• Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
• Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
• Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
• Gi deg informasjon om et nettmøte eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold, tidspunkt og møtested.
• Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på Gravograph Norge AS sine websider.
• Følge opp innkommende forespørsler (salg og/eller kundestøtte via e-post, chat eller telefonsamtaler).
• Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Gravograph Norge AS direkte eller med en av Gravograph Norge AS’ partnere.
• Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
• Behandle en jobbsøknad.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke. Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til personene dataene gjelder ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Gravograph Norge AS og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden. Hvis du søker på en jobb hos Gravograph Norge AS, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen. Gravograph Norge AS samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller blir opplysningene anonymisert.

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine

• Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Gravograph Norge AS har om deg.
• Rett til å be Gravograph Norge AS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
• Hvis du er kunde og bruker Gravograph Norge ASs nettbutikk, kan du oppdatere brukerprofilen i Gravograph Norge AS ved å logge på Gravograph Norge AS og velge alternativet «Endre kontaktinformasjon».
• Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Gravograph Norge AS å oppbevare slike data.
• Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra Gravograph Norge AS.
• Rett til å be om at Gravograph Norge AS gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
• Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
• Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Bruken av informasjonskapsler og cookies

Vi bruker informasjonskapsler og cookies til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på. Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler og cookies brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:

Vi kan sende opplysningene dine videre til vår produsent med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Endringer i denne personvernerklæringen

Gravograph Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer. Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte oss på personvern@gravograph.no. Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Denne personvernerklæringen ble publisert 11. mai 2018.

KONTAKT OSS!

Send melding eller ring 67 17 82 00

    Logg inn

    Direkte innlogging:

    HVA SER DU ETTER?