HMS

Vær på den sikre siden

Kjemikalieforskriften stiller strenge krav om at arbeidsgivere, også enkeltmannsforetak, skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at arbeidsmiljøet skal være forsvarlig.

Forskriften gir regler om å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier, og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

Merkeforskriften (CLP)

Vi ønsker ikke at du skal komme i vanskeligheter, verken som arbeidsgiver eller som bruker av potensielt helsefarlige stoffer. Vi følger derfor den myndighetspålagte merkeforskriften som gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Enhver juridisk enhet som selv produserer, importerer og/eller omsetter farlige kjemikalier i Norge skal sørge for at forskriftens krav oppfylles.

Sikkerhetsdatablader (SDB):

Verneblader:

Produktdatablader:

Kvalitetskontroll

Sertifikater / spesielle erklæringer

KONTAKT OSS!

Send melding eller ring 67 17 82 00

Logg inn

Direkte innlogging:

HVA SER DU ETTER?