HMS

Hva står HMS for?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette vil si at produkter, tjenester og produksjon må påse at ulike betingelser for kvalitet og sikkerhet er oppfylt.

Kjemikalieforskriften gjelder også for enkeltmannsforetak

Kjemikalieforskriften stiller strenge krav om at arbeidsgivere, også enkeltmannsforetak, skal skaffe seg fullstendig oversikt over hvilke kjemikalier som brukes i bedriften, og hvordan kjemikaliene skal håndteres for at arbeidsmiljøet skal være forsvarlig.
Faresymboler for kjemikalier
Forskriften gir regler om å kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, vurdere risiko for helseskader ved eksponering for kjemikalier, og om at det skal settes i verk nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

Merkeforskriften (CLP)

Vi ønsker ikke at du skal komme i vanskeligheter, verken som arbeidsgiver eller som bruker av potensielt helsefarlige stoffer. Vi følger derfor den myndighetspålagte merkeforskriften som gjelder klassifisering, merking, emballering og deklarering av farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge. Enhver juridisk enhet som selv produserer, importerer og/eller omsetter farlige kjemikalier i Norge skal sørge for at forskriftens krav oppfylles.

Har du spørsmål om våre produkter kan du ta kontakt med oss på support.

Sikkerhetsdatablader (SDB):

Verneblader:

Produktdatablader:

Kvalitetskontroll

Sertifikater / spesielle erklæringer

KONTAKT OSS!

Send melding eller ring 67 17 82 00

    Logg inn

    Direkte innlogging:

    HVA SER DU ETTER?