Taktile skilt og universell utforming

Krav til skilting for blinde og svaksynte

Arbeidet med lovforslaget som vil forplikte utbyggere og ansvarlige for alment tilgjengelige bygg til å skilte for blinde og svaksynte er sluttført. Grunnlaget for loven om universell utforming kan du lese i Odelstingspreposisjon nr. 44 (2007-2008) «Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)».

Kontakt oss

Loven stiller krav til tilrettelegging av alle bygg som er tilgjengelige for almenheten. De nye kravene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift tråtte i kraft 1. juli 2009.

Skilt med blindeskriftTaktile skilt for universell utforming Verktøykasse med utstyr

Hva er punktskrift?

Punktskrift (også kalt Braille eller blindeskrift) er en skrift for synshemmede, som består av opphøyde punkter som kan føles med fingrene. Hver bokstav og tegn består av en celle med 6 punkter. Dette kan gi 64 ulike kombinasjoner av punkter i én celle. Punktskrift kan gjengi bokstaver, skilletegn, tall og matematiske tegn.

Lang erfaring og unike løsninger

Gravograph har lang erfaring med leveranser av utstyr for produksjon av skilt med punktskrift til leverandører over hele verden. Vi tilbyr patenterte løsninger for å lage slike skilt, både automatisk og manuellt.

SkiltproduksjonGraveringsmaskin som produserer blindeskriftPunktskrift på skilt

Hvordan lager du skilt med punktskrift?

Vår programvare Gravostyle oversetter skiltteksten fra norsk til punktskrift. Deretter graverer maskinen hullene som punktene skal settes i. Til sist klemmes punktene, de såkalte rasterne, ned i hullene, og skiltet er ferdig.

Braille Raster Set 2

Startsett for deg som vil komme i gang med produksjon av skilt med punktskrift. Settet inneholder vår patenterte Braille Dispenser for setting av braille-kuler. Settet ineholder i tillegg et utvalg av braille-kuler, testplater, samt en omfattende håndbok i hvordan å produsere korrekt punktskrift og nødvendig verktøy.

Braille Raster Set 2 er i tillegg en helautomatisk løsning for montering på alle Gravograph IS-maskiner med USB interface unntatt IS200. Gravostyle programvaren oversetter teksten til punktskrift, maskinen borrer hull i riktig størrelse, og Auto Dispenseren setter automatisk braille-kulene i skiltet.

Kontakt oss

Taktile skilt for synshemmede

I tillegg til punktskrift, kan våre maskiner lage taktile skilt, dvs. skilt som er beregnet for berøring. Til dette formålet har vi utviklet materialet Gravotac. Platene består av to deler selvklebende plater som settes sammen til et to-lagsplate, med ønsket fargekombinasjon. Deretter graveres det gjennom det første laget, og man fjerner materialet rundt symbolet som står igjen.

KONTAKT OSS!

Send melding eller ring 67 17 82 00

    Logg inn

    Direkte innlogging:

    HVA SER DU ETTER?